Schwedisch

Sverige, officiellt Konungariket Sverige, är en konstitutionell monarki i Norden (norra Europa), belägen på östra delen av den skandinaviska halvön. 
Landet gränsar i väster till Norge och i nordost till Finland och har maritima gränser till Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Ryssland (Kaliningrad). 
De omgivande vattnen är Bottenviken och Bottenhavet, som utgör en del av Östersjön samt i sydväst Skagerrak, Kattegatt och Öresund. 
I sydväst har Sverige landförbindelse med Danmark genom Öresundsbron.

Sverige är medlem i Europeiska unionen sedan 1995. ´
Landet är klassat som världens mest demokratiska land enligt flera internationella studier.

wörtliche Übersetzung

Satellitbild över Sverige den 19 februari 2003. Stora delar av landet är täckta av snö.